Trắc nghiệm: Bạn quản lý tiền bạc như thế nào?

Bài trắc nghiệm này sẽ cho biết cách quản lý tiền bạc của bạn thuộc tuýp người nào. Cần nhớ rằng mỗi tuýp đều có cả mặt ưu lẫn mặt khuyết, và trong thực tế hầu hết mọi người...

Trắc nghiệm: Tính cách ảnh hưởng đến tài chính của bạn như thế nào?

Những quyết định liên quan đến tài chính cá nhân và gia đình của bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi quan niệm, tính cách, kinh nghiệm sống cũng như mục tiêu của các thành viên. Nghiên cứu cho thấy nhiều...
TRUY CẬP BERICH