Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

BHYT 5 năm
Quyền lợi cho những người đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục (và một số điều kiện khác) ít được biết đến nhưng có thể rất có lợi cho bạn – đặc biệt là khi chi phí cho những bệnh cần điều trị thường xuyên như thận, tim… khá cao.

Những người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục và đáp ứng được những điều kiện dưới đây sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong năm. Quyền lợi này được quy định tại Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (sửa đổi, bổ sung Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế 2008) và Điều 9, Quyết định 1399/QĐ-BHXH.

BHYT 5 năm
BHYT 5 năm
Như vậy, khi người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo các điều kiện:

1. Đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

2. Tổng số tiền chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến đã chi trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh từ khi có Giấy chứng nhận trở đi trong năm đó.

Mức lương cơ sở hiện tại là 1.210.000/tháng.

Lưu ý, số tiền chi phí khám, chữa bệnh đã chi là tính cộng dồn số tiền người bệnh cùng chi trả, không tính tiền bảo hiểm chịu, khi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ví dụ, bạn đi khám bệnh hết 10 triệu, bảo hiểm chịu 8 triệu, bạn chịu 2 triệu. Một năm bạn đi khám như vậy 4 lần là hết 8 triệu, lúc này bạn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh vì con số 8 triệu đó đã vượt 6 tháng lương cơ sở (1.210.000đ x 6). Và chi phí này chỉ được tính trong 1 năm dương lịch.

Khi đã thoả mãn các điều kiện này, người tham gia BHYT cần xin cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm để được hưởng quyền lợi trên.

BHYT 5 năm

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận này được quy định tại Phụ lục II, Quyết định số 919/QĐ-BHXH. Người tham gia BHYT nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội mình tham gia hoặc cơ quan BHXH thành phố.

Hồ sơ gồm:

  • bản chính các Hóa đơn, Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (5% hoặc 20%) của người bệnh kể từ đầu năm; và
  • thẻ BHYT còn giá trị sử dụng

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế làm thất lạc Hóa đơn, Biên lai bản chính thì nộp bản chụp Hóa đơn, Biên lai hoặc bản chụp Hóa đơn, Biên lai có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh nơi người có thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh hoặc Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là từ 1 đến 10 ngày (tuỳ trường hợp theo Quyết định 919/QĐ-BHXH).

Nếu thẻ BHYT của bạn không có dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục” thì cũng có thể lên cơ quan BHXH xin cấp thẻ mới hoặc khi nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận cũng sẽ được cấp đổi thẻ mới.

(Nguồn: Ezlaw)

TRUY CẬP BERICH