Chính sách về bản quyền và quyền riêng tư

Chính sách về bản quyền 

1. BeRich giữ quyền sở hữu trí tuệ của nội dung đào tạo (chương trình giảng dạy và tài liệu đào tạo trong khóa học) bao gồm tất cả các sửa đổi, và trong tất cả các bản sao của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong nội dung đào tạo.

Mọi việc ghi âm, ghi hình, sao chép, truyền tải hoặc các hình thức phân phối khác của nội dung đào tạo đều không thể thực hiện khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của BeRich.

2. Ghi rõ nguồn BeRich.vn và kèm theo link bài viết khi sử dụng các bài viết trong chuyên mục Chia sẻ từ BeRich do BeRich viết, dịch và biên soạn.

 

Chính sách về quyền riêng tư

Đây là cách mà chúng tôi xử lý, bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn:

Chúng tôi thu thập những gì?

Khi đăng ký sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp những thông tin sau đây: tên, email và số điện thoại của bạn.

Chúng tôi làm gì với những thông tin mà chúng tôi thu thập?

Chúng tôi cần những thông tin này nhằm:

  • Hoàn tất việc đăng ký của bạn để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi đến bạn bản tin Tài chính cá nhân với các chương trình ưu đãi hay những bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích v.v… Bạn được cho là đồng ý với những thông tin điện tử khi bạn thực hiện một đăng ký hay yêu cầu. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ một email về thông tin khuyến mại nào nữa từ chúng tôi, bạn có thể sử dụng công cụ ‘unsubscribe’ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như phân tích dữ liệu, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và xử lý các giao dịch thanh toán. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm dịch vụ của BeRich. Do đó, chúng tôi sẽ luôn bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của bạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi bạn cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi cách mà chúng tôi thu thập, truyền tải và xử lý những thông tin cá nhân của người sử dụng mà chúng tôi cho là cần thiết. Do đó, chính sách này có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi mới nhất. Bạn có thể kiểm lại chính sách này mỗi lần bạn truy cập vào trang web để xem những thay đổi. Việc bạn sử dụng thường xuyên website này chứng tỏ rằng bạn chấp thuận các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư hoặc mọi sửa đổi của chúng tôi.

 

TRUY CẬP BERICH