KIẾN THỨC

Các khóa học tài chính cá nhân với nhiều nội dung và hình thức: học trực tuyến, qua video hay học tại lớp.

Hoạch định tài chính cá nhân và gia đình

Danh mục tất cả khóa học

CÔNG CỤ

Các công cụ trực tuyến của BeRich giúp bạn quản lý chi tiêu và đầu tư tích lũy hiệu quả.

Hoạch định trực tuyến

Sổ chi tiêu trực tuyến

THỰC THI

Dịch vụ hỗ trợ triển khai kế hoạch tài chính giúp bạn thực hiện thủ tục để phân bổ các khoản đầu tư vào các ngân hàng, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư…

Thông tin chi tiết và Đăng ký…

Giá trị mang đến cho bạn

Tin cậy

  • Cung cấp thông tin trung thực và khách quan cho bạn.

Hiệu quả

  • Mang lại lợi ích tài chính cho bạn.

Đơn giản

  • Giúp người không chuyên về tài chính có thể học và áp dụng vào việc quản lý tài chính của mình một cách dễ dàng và tiện lợi.

GIỚI THIỆU

Dù muốn hay không, tiền bạc gắn liền với cuộc sống mỗi người. Cách chúng ta nghĩ và hành xử trong chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta và những người xung quanh.

BeRich nghiên cứu và phát triển hệ thống kiến thức và công cụ quản lý tài chính cá nhân cho người Việt.

Để từ đó, cộng với sự kiên trì của bản thân, chúng ta có thể tạo dựng được một mái ấm mà nơi ấy, tiền bạc được cân bằng với những giá trị khác, để chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn.

Đọc tiếp