BeRich

Khóa học ngắn hạn hướng dẫn học viên cách thức để hoạch định và thực thi chiến lược tài chính cho cá nhân và gia đình mình, nhằm đạt được các mục tiêu tài chính cũng tức là mục tiêu cuộc sống.

Tìm hiểu khóa học tại đây .

Nếu bạn quan tâm: hãy để lại thông tin tại đây để nhận ưu đãi khi khóa học ra mắt tháng 1/2015.

Báo cáo hoạch định tài chính của BeRich sẽ xem xét tình trạng tài chính của bạn và đề xuất chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình và gia đình.

Tìm hiểu sản phẩm tại đây

Nếu bạn quan tâm: hãy để lại thông tin tại đây để nhận ưu đãi khi sản phẩm ra mắt tháng 1/2015.

Hệ thống các sản phẩm trực tuyến của BeRich: công cụ quản lý chi tiêu, tư vấn chi tiêu dự án, khóa học tài chính cá nhân cơ bản, công cụ tư vấn chứng khoán…

Tìm hiểu các sản phẩm tại đây .

Đăng ký / Đăng nhập tại đây.

Quản lý tài chính cá nhân là việc chúng ta hoạch định và thực thi kế hoạch để đạt được các mục tiêu tài chính, cũng tức là mục tiêu cuộc sống của cá nhân hay gia đình mình.

Dù muốn hay không, tiền bạc gắn liền với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cách chúng ta nghĩ về tiền bạc và hành xử với nó như thế nào đã và đang ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta và những người xung quanh.

BeRich nghiên cứu và phát triển hệ thống kiến thức và công cụ quản lý tài chính cá nhân cho người Việt.

Để từ đó, bằng sự kiên trì của chính mỗi người, chúng ta có thể tạo dựng được một mái ấm mà nơi đó, tiền bạc được cân bằng với những giá trị khác, hài hòa và hỗ tương để chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn.

Quảng cáo text